Umhverfismat aukinnar urðunar í Fíflholtum

Environice vinnur að mati á umhverfisáhrifum aukinnar urðunar á urðunarstað Sorpurðunar Vesturlands hf. í Fíflholtum á Mýrum. Urðunarstaðurinn hefur verið í rekstri frá því í desember 1998 og samkvæmt starfsleyfi er heimilt að urða þar allt að 15.000 tonnum af úrgangi á ári. Vegna aukningar á magni úrgangs til urðunar hefur stjórn Sorpurðunar Vesturlands hf. ákveðið…

Vöktun við urðunarstað í Fíflholtum

Stefán Gíslason hefur um margra ára skeið séð um sýnatöku og mælingar við urðunarstað Sorpurðunar Vesturlands hf. í Fíflholtum á Mýrum. Sorpurðun Vesturlands hf. er í eigu sveitarfélaganna á Vesturlandi og er tilgangur félagsins móttaka, urðun og förgun úrgangs. Urðunarstaðurinn í Fíflholtum starfar skv. starfsleyfi frá Umhverfisstofnun og er sýnatakan hluti af innra eftirliti sem…

Umhverfispistlar í Samfélaginu á Rás1

Stefán Gíslason hefur síðan í apríl 2013 verið með vikuleg innlegg um umhverfismál í þættinum Samfélagið á Rás ýmist í formi pistla eða viðtala. Í þessum innleggjum er fjallað um ýmis mál sem tengjast umhverfinu á einn eða annan hátt og er markmið þeirra að auka umhverfisvitund, þekkingu og áhuga hlustenda. Viðskiptavinur: Ríkisútvarpið. Áætlaður tímarammi: 2013 –…

Losunarheimildir Loðnuvinnslunnar

Birna S. Hallsdóttir hjá Environice hefur aðstoðað Loðnuvinnsluna á Fáskrúðsfirði við útreikninga og skýrsluhald í tengslum við þátttöku fyrirtækisins í viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir (Emission Trading System (ETS)). Loðnuvinnslan er eitt fárra fyrirtækja á Íslandi sem fellur undir viðskiptakerfið og þarf að afla sér losunarheimilda innan þess. Minnkandi hluta þessara heimilda er úthlutað án endurgjalds og…

Vakinn

Environice hefur veitt Ferðamálastofu margvíslega ráðgjöf við uppbyggingu og rekstur gæða- og umhverfiskerfisins Vakans. Ráðgjöfin hefur m.a. falist í aðstoð við úrlausn vafamála sem upp hafa komið í umhverfishlutanum og ráðleggingum um áframhaldandi þróun kerfisins, þ.m.t. uppfærsla á viðmiðum Vakans, samanburður við önnur flokkunar- og vottunarkerfi á sviði umhverfismála og könnun á möguleikum þess að aðlaga…

Kolefnisspor Akureyrar

Vorið 2018 gengu Environice og Akureyrarkaupstaður frá samkomulagi um ráðgjöf næstu misserin vegna útreikninga á kolefnisspori bæjarins. Verkefnið tengist vinnu Akureyrarkaupstaðar við að uppfylla kröfur Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), sem er sameiginleg yfirlýsing borgarstjóra um heim allan um vilja sinn til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, styrkja viðnámsþol gegn loftslagsbreytingum,…

2020.is

Vefsíðan 2020.is (tuttugututtugu.com) hefur að geyma dagleg fróðleikskorn um umhverfismál í boði Environice. Heiti síðunnar vísar til ártalsins 2020 og mikilvægis þess að einstaklingar, fyrirtæki og stjórnvöld nái að snúa þróun umhverfismála til betri vegar fyrir þann tíma. Stefán Gíslason er ritstjóri og ábyrgðarmaður 2020.is, en auk hans vann Birgitta Stefánsdóttir, umhverfisstjórnunarfræðingur, um tíma að…

Kolefnisspor Norðurlands vestra

Haustið 2018 samdi Environice við Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) um útreikning á kolefnisspori landshlutans í heild. Samkvæmt samningnum fólst verkefnið í greiningu á helstu orsakavöldum kolefnislosunar í fjórðungnum, svo sem í samgöngum, landbúnaði, sjávarútvegi, iðnaði, neyslu íbúa o.fl. Að þeim niðurstöðum fengnum voru greindir möguleikar á annars vegar samdrætti í losun kolefnis og…

Námsefni um mengun sjávar

Verkefnið Mengun sjávar, gerð námsefnis fyrir annars vegar framhaldsskólanema og hins vegar fyrir nemendur á efsta stigi grunnskóla byrjaði sem hugmynd árið 2016 og varð að veruleika um 18 mánuðum síðar. Markmið verkefnisins er að búa til aðgengilegt og fræðandi kennsluefni fyrir skólakrakka, sem vonandi getur einnig nýst áhugasömu fólki á öllum aldri. Verkefnið er…

Vöktun við urðunarstað við Hólmavík

Árið 2014 tók Environice að sér að sjá um vöktun umhverfisþátta við urðunarstað Sorpsamlags Strandasýslu ehf. í landi Skeljavíkur við Hólmavík, en sambærileg vöktun hafði ekki áður farið fram á svæðinu. Vöktunin er í samræmi við starfleyfi urðunarstaðarins, sem gefið var út af Umhverfisstofnun 10. júlí 2012. Tekin eru sýni við urðunarstaðinn og í Húsadalsá á…