Sæstrengur til raforkuflutninga

Minnisblað um hugsanlega umhverfisþætti, umhverfisáhrif og þjóðhagsleg áhrif lagningar sæstrengs frá Íslandi til Bretlands. Minnisblaðið var nýtt í umræðum ráðuneyta, Landsnets, Landsvirkjunar og fleiri aðila og kynnt á þar til gerðri málstofu um sæstreng. Verkefnið var unnið af Stefáni Gíslassyni (sem einnig kynnti niðurstöðurnar á málstofu) og Birgittu Stefánsdóttur. Viðskiptavinur: Atvinnuvegaráðuneytið Áætlaður tímarammi: Verkefninu lauk með útgáfu…

Efnistaka í landi Skúta, Hörgársveit

Tilgangur framkvæmdarinnar er að uppfylla þarfir markaðarins fyrir hagnýtt efni á Eyjafjarðarsvæðinu. Krossanesnáma við Akureyri verður fullnýtt innan skamms og því er þörf fyrir nýjan framtíðarefnistökustað. Framkvæmd sem þessi fellur undir 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Þá er fjallað um nám jarðefna, vinnsluáætlun og frágang í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013. Hrafnhildur…

Efnistaka í landi Bjarga II, Hörgársveit

Tilgangur framkvæmdarinnar er að uppfylla þarfir markaðarins fyrir hagnýtt efni á Eyjafjarðarsvæðinu. Framkvæmd sem þessi fellur undir tölulið 21 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Þá er fjallað um nám jarðefna, vinnsluáætlun og frágang í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013. Hrafnhildur Tryggvadóttir hafði yfirumsjón með matsvinnunni f.h. Environice. Viðskiptavinur: GV Gröfur Áætlaður tímarammi: Verkinu…

Umhverfismál í innkaupavagninum

Í ársbyrjun 2010 gaf Rannsóknasetur verslunarinnar við Háskólann á Bifröst út ritið Umhverfismál í innkaupavagninum, en þar er á ferðinni aðgengilegt fræðslurit fyrir starfsmenn og stjórnendur verslana um það hvernig þeir geta stuðlað að umhverfisvernd og um leið bætt ímynd verslananna. Stefán Gíslason hjá Environice er einn þriggja höfunda ritsins, en auk hans unnu þær…

Umhverfisfræðsla á Íslandi

Haustið 2009 vann Stefán Gíslason hjá UMÍS ehf. Environice samantekt fyrir Umhverfisfræðsluráð um stöðu umhverfisfræðslu á Íslandi undir yfirskriftinni „Umhverfisfræðsla á Íslandi. Núverandi staða og tillögur til úrbóta“. Helstu niðurstöður úttektarinnar voru kynntar á fjölmennu málþingi um menntun til sjálfbærni 15. september sama ár. Skýrsluna má finna á vef umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Viðskiptavinur: Umhverfisfræðsluráð Áætlaður tímarammi: Verkefninu lauk með…

Líparítvinnsla í landi Litlasands, Hvalfjarðarsveit

Sementsverksmiðja var reist á Akranesi á árunum 1956-1958. Helstu hráefnin í sementsframleiðslunni voru skeljasandur úr Faxaflóa og líparít úr námum í Hvalfirði. Líparítnámurnar í Hvalfirði eru í raun þrjár en umhverfismatið náði eingöngu til einnar þeirra, þ.e. námu 3. Hún er staðsett í austanverðu Miðsandsárgili (í Litlasandslandi) í Hvalfjarðarsveit. Grjót var numið úr námu 3 í…

Staðardagskrá 21

Á árunum 1998-2009 stóðu Samband íslenskra sveitarfélaga og umhverfisráðuneytið sameiginlega að verkefni til að aðstoða íslensk sveitarfélög við að koma sér upp Staðardagskrá 21 (Local Agenda 21) í samræmi við ályktanir heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó 1992. Þetta samstarf hófst haustið 1998 í framhaldi af samkomulagi aðila frá því í mars sama ár. Stefán Gíslason…

Handbók um umhverfismál ferðaþjónustunnar

Vorið 2009 kom út Handbók um umhverfismál ferðaþjónustunnar. Stefán Gíslason hjá Environice vann efnið í handbókina að frumkvæði Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands og með stuðningi Starfsmenntaráðs. Bókin er skrifuð sem leiðarvísir og uppflettirit fyrir ferðaþjónustuna á Vesturlandi, með það að markmiði að nýtast annars vegar sem námsefni á námskeiðum fyrir starfsfólk greinarinnar og hins vegar við stjórnun fyrirtækjanna…

Hreinn ávinningur

Haustið 2005 vann Stefán Gíslason hjá Environice efni í bæklinginn „Hreinn ávinningur. Hvaða valkostir eru í boði í umhverfisvottun á Íslandi?“ Bæklingurinn var unninn fyrir Samtök atvinnulífsins, Umhverfisfræðsluráð, Alþýðusamband Íslands og Samtök iðnaðarins. Þarna er að finna yfirlit yfir þær umhverfisvottanir sem íslensk fyrirtæki höfðu aðgang að á þessum tíma og byggjast á óháðri úttekt þriðja…

Umhverfisvottun í ferðaþjónustu

Á árinu 2000 vann Stefán Gíslason hjá Environice ítarlega skýrslu fyrir Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) um umhverfisvottun í ferðaþjónustu. Í skýrslunni var gefið yfirlit yfir helstu vottunarkerfi á þessu sviði, og settar fram ráðleggingar varðandi þau kerfi sem helst myndu henta aðilum í ferðaþjónustu á Íslandi. Viðskiptavinur: Samtök ferðaþjónustunnar Tímarammi: Verkinu lauk með útgáfu skýrslunnar í maí 2000 Tengd…