Tilgangur framkvæmdarinnar er að uppfylla þarfir markaðarins fyrir hagnýtt efni á Eyjafjarðarsvæðinu. Framkvæmd sem þessi fellur undir tölulið 21 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Þá er fjallað um nám jarðefna, vinnsluáætlun og frágang í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013.

Hrafnhildur Tryggvadóttir hafði yfirumsjón með matsvinnunni f.h. Environice.

Viðskiptavinur: GV Gröfur

Áætlaður tímarammi: Verkinu lauk með útgáfu endanlegrar matsskýrslu í júní 2013

Tengd útgáfa:

Álit Skipulagsstofnunar (2. ágúst 2013)

Endanleg matsskýrsla (júní 2013)

Frummatsskýrsla (apríl 2013)

Tillaga að matsáætlun (janúar 2012)

Drög að tillögu að matsáætlun (desember 2011)