Þann 24. nóvember 2021 samdi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið (SRN) við Environice um að vinna greiningu á gildandi áætlunum í málaflokkum ráðuneytisins með tilliti til þess hvernig þessar áætlanir geti sem best stuðlað að umhverfislegri sjálfbærni og minnkandi losun gróðurhúsalofttegunda. Í greiningunni skyldu:

  • Dregnar saman áherslur og aðgerðir/verkefni íslenskra stjórnvalda, sem snúa að málaflokkum ráðuneytisins, í gildandi stefnum og áætlunum hjá ríkinu.
  • Dregnar saman aðrar aðgerðir sem tengjast málaflokkum SRN m.t.t. skuldbindinga Íslands.
  • Greindir styrkleikar og veikleikar (áskoranir) hvers málaflokks ráðuneytisins m.t.t. umhverfislegrar sjálfbærni.
  • Á grundvelli ofangreinds verði settar fram tillögur að samræmdum áherslum og aðgerðum sem þykja til þess fallnar að taka á áskorunum sem greiningin leiðir í ljós og falla sérstaklega að málaflokkaáætlunum ráðuneytisins.

Verkefnið er innlegg í vinnu sem staðið hefur yfir í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu um nokkurt skeið og miðar að aukinni samhæfingu áætlana í málaflokkum ráðuneytisins. Ráðuneytið byggir starf sitt á fjórum fagáætlunum, sem eru:

  • Stefnumótandi byggðaáætlun
  • Samgönguáætlun
  • Stefna í fjarskiptum
  • Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga

Þessar áætlanir vinna allar að sömu framtíðarsýn og meginmarkmiðum sem gilda fyrir alla málaflokka samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. 

Verkkaupi: Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Verklok: Verkefninu lauk með kynnningu lokaskýrslu 12. janúar 2022
Tengd útgáfa: Skýrslan hefur ekki verið birt opinberlega