Hlutverk Environice

Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. (Environice) er ráðgjafarfyrirtæki á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar sem veitir alhliða ráðgjöf um þessi málefni til einstaklinga, fyrirtækja og sveitarfélaga.

Hlutverk Environice er að aðstoða viðskiptavini sína í viðleitni þeirra til auka þekkingu sína og bæta eigin frammistöðu í umhverfismálum. Þannig stuðla þessir aðilar sameiginlega að betri framtíð!

Environice……………..

  • er íslenskt ráðgjafarfyrirtæki á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar
  • byggir alla sína starfsemi á heildarhyggju og þverfaglegri nálgun
  • veitir faglega en samt persónulega þjónustu
  • er nærandi og hvetjandi vinnustaður þar sem starfsfólk tekur virkan þátt í daglegum ákvörðunum og umræðu
  • hefur valið sér einkunnarorðin: Umhyggja – vinsemd – virðing

Umhverfisstefna Environice

Environice er umhverfisráðgjafarfyrirtæki sem starfar í nánum tengslum við íslenska náttúru, hefur hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi í öllum sínum verkum og er í fararbroddi meðal íslenskra fyrirtækja hvað þetta varðar.

Environice leggur áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og stöðugar úrbætur í umhverfisstarfi.

Environice leitast við að nota endurnýjanlegar auðlindir og náttúruleg efni í starfsemi sinni og hafa umhverfissjónarmið að leiðarljósi við innkaup.

Allur úrgangur sem fellur til í starfsemi Environice er flokkaður eins og kveðið er á um í lögum um meðhöndlun úrgangs og í samþykkt viðkomandi sveitarfélags um meðhöndlun úrgangs. Markmið fyrirtækisins er að enginn úrgangur fari frá því til förgunar (frá og með árinu 2023).

Kolefnisspor vegna starfsemi Environice (að lágmarki innan losunarsviða 1 og 2 (e. scope 1&2)) er reiknað árlega. Fyrirtækið stefnir að kolefnishlutleysi að þessu leyti frá og með árinu 2024. Rafbílar eru þegar nýttir til allra ferða á vegum fyrirtækisins þar sem þess er nokkur kostur.

Öll starfsemi Environice er í samræmi við texta og tilgang laga, reglugerða, samninga og annarra samþykkta um verndun umhverfis og samfélags.

Umhverfisstefna Environice er kynnt öllu starfsfólki og er aðgengileg almenningi. Umhverfisstefnan er endurskoðuð reglulega.