Environice vinnur að mati á umhverfisáhrifum efnistöku úr malarnámu á austurbakka Affalls í landi Vorsabæjar í Rangárþingi eystra. Tilgangur framkvæmdarinnar er að mæta efnisþörf fyrir framleiðslu á steypu og öðru unnu efni á svæðum í nánd við efnistökuna. Staðsetning námunnar er heppileg fyrir þéttbýliskjarna á Suðurlandi en afar mikil uppbygging hefur verið á Selfossi og í Hveragerði og hefur steypuframleiðsla úr efni úr Affalli verið mikilvægur liður í þeirri uppbyggingu. Þess ber að geta að ekki eru margir efnistökustaðir á Suðurlandi sem henta vel til steypuframleiðslu. Framkvæmd sem þessi fellur undir flokk A í 1. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og er því matsskyld.

Fyrirtækið Hólaskarð ehf. sér um rekstur námunnar við Affall, en fyrirtækið varð til árið 2018 við sameiningu fyrirtækjanna Tak – Malbik ehf og Alexander Ólafsson ehf., sem bæði eiga sér áratugasögu í efnisvinnslu. Félagið er í eigu Steypustöðvarinnar ehf. Salome Hallfreðsdóttir, umhverfisfræðingur hjá Environice, hefur yfirumsjón með matsvinnunni.

Drög að tillögu að matsáætlun voru tilbúin vorið 2020 og frummatsskýrsla var lögð fram í maí 2021. Skipulagsstofnun hefur auglýst skýrsluna og óskað eftir athugasemdum. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 9. júlí 2021 til Skipulagsstofnunar bréfleiðis eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

Viðskiptavinur: Hólaskarð ehf.

Áætlaður tímarammi: Verklok haustið 2021

Tengd útgáfa: Frummatsskýrsla