Environice vinnur með Hólaskarði ehf. að mati á umhverfisáhrifum efnistöku við Affall í landi Vorsabæjar í Rangárþingi eystra. Áætluð efnistaka er um 630.000 rúmmetrar og er framkvæmdin matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, með vísan í tölulið 2.01 og 13.01 í 1. viðauka laganna.

Nú liggja fyrir drög að tillögu að matsáætlun vegna efnistökunnar og gefst almenningi kostur á að koma á framfæri athugasemdum við þau fram til 18. maí 2020. Eftir þann tíma verður tillaga að matsáætlun send Skipulagsstofnun til afgreiðslu, sbr. 17. gr. rgl. nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum.

Í drögum að tillögu að matsáætlun er fyrirhugaðri framkvæmd lýst, gerð grein fyrir helstu áhrifaþáttum hennar og tilgreint hverjir þeirra verði í brennidepli í matinu. Vonir standa til að drög að matsskýrslu liggi fyrir í sumar eða haust og mun almenningi einnig gefast kostur á að kynna sér þá skýrslu og gera athugasemdir við hana.

Allir geta kynnt sér tillögudrögin á vefsíðum Hólaskarðs ehf. (www.holaskard.is) og hér á þessari síðu (sjá neðar). Skriflegar ábendingar og athugasemdir skulu berast í síðasta lagi 18. maí 2020 á netfangið stefan@environice.is eða í pósti á heimilisfangið:

Umhverfisráðgjöf Íslands ehf.
Bjarnarbraut 8
310 Borgarnes

(Eindagi athugasemda er 18. maí 2020)