Tilgangur framkvæmdarinnar er að uppfylla þarfir markaðarins fyrir hagnýtt efni á Eyjafjarðarsvæðinu. Krossanesnáma við Akureyri verður fullnýtt innan skamms og því er þörf fyrir nýjan framtíðarefnistökustað. Framkvæmd sem þessi fellur undir 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Þá er fjallað um nám jarðefna, vinnsluáætlun og frágang í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013.

Hrafnhildur Tryggvadóttir hafði yfirumsjón með matsvinnunni f.h. Environice.

Viðskiptavinur: Skútaberg ehf.

Áætlaður tímarammi: Verkinu lauk með útgáfu endanlegrar matsskýrslu í júní 2013

Tengd útgáfa:

Álit Skipulagsstofnunar (3. júlí 2013)

Endanleg matsskýrsla (júní 2013)

Frummatsskýrsla (mars 2013)

Tillaga að matsáætlun (mars 2011)

Drög að tillögu um matsáætlun (janúar 2011)