Sorpstöð Rangárvallasýslu bs. hefur í hyggju að koma upp brennsluofni á urðunarstaðnum á Strönd í Rangárþingi ytra fyrir dýrahræ og aðrar dýraleifar í áhættuflokki 1 og 2 frá sveitarfélögum og einkaaðilum á Suðurlandi, með afkastagetu allt að 4.000 tonn á ári. Undanfarin ár hafa dýrahræ frá sveitarfélögum og einkaaðilum á Suðurlandi farið til brennslu í Kölku eða til urðunar í Álfsnesi eða í Fíflholtum. Möguleikum Kölku á að taka við þessum úrgangi eru takmörk sett og urðun dýrahræja uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar eru í lögum og reglugerðum um förgun dýraleifa. Fyrirhuguð uppsetning á brennsluofni á Strönd er liður í lausn á þeim bráða vanda sem skapast hefur af þessum sökum. Undirbúningur verksins er unninn í nánu samstarfi við önnur sveitarfélög á starfssvæði Sorpstöðvar Suðurlands bs.

Environice annaðist mat á umhverfisáhrifum hræbrennslunnar. Drög að tillögu að matsáætlun voru lögð fram til kynningar í febrúar 2020. Matsskýrslu var skilað til Skipulagsstofnunar 25. mars 2021 og álit stofnunarinnar var gefið út 15. júní sama ár.

Viðskiptavinur: Sorpstöð Rangárvallasýslu bs.

Ttímarammi: Frá hausti 2019 til 15. júní 2021

Tengd útgáfa: Matsskýrsla, álit o.fl., sjá Gagnagrunn umhverfismats á skipulag.is