Environice hefur um nokkurt skeið unnið að greiningu á stöðu úrgangsmála á Suðurlandi og gerð tillagna um fyrirkomulag málaflokksins í landshlutanum á næstu árum. Verkið felur m.a. í sér öflun upplýsinga um núverandi stöðu mála og kortlagningu á uppruna og afdrifum úrgangs, svo og greiningu á mismunandi úrvinnsluleiðum fyrir einstaka úrgangsflokka.

Fyrsti áfangi verksins var unninn samkvæmt samningi Environice við Sorpstöð Suðurlands bs., dags. 26. september 2016. Áfangaskýrslu með yfirliti yfir stöðu mála var skilað í mars 2017. Fyrsta áfanga lauk síðan með útgáfu lokaskýrslu haustið 2017. Meginniðurstaða lokaskýrslunnar fólst í sameiginlegum tillögum Environice og stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands sem samþykktar voru á aðalfundi sorpstöðvarinnar 20. október 2017.

Annar áfangi verksins hófst að loknum aðalfundi 2017 í samræmi við nýjan samning um verkið, dags. 14. nóvember. Þessi áfangi felst í frekari útfærslu á samþykktum aðalfundarins og í að hrinda þessum samþykktum í framkvæmd, auk þess sem verkið felur í sér ráðgjöf við aðildarsveitarfélög sorpstöðvarinnar hvað varðar þátt hvers þeirra um sig í eftirfylgninni.

Vorið 2018 framkvæmdi Environice könnun á úrgangsmálum fyrirtækja á Suðurlandi í samstarfi við Atorku – Samtök atvinnurekenda á Suðurlandi. Helstu niðurstöður bíða birtingar (september 2018).

Starfssvæði Sorpstöðvar Suðurlands bs. nær frá Hellisheiði í vestri að Markarfljóti í austri.

Viðskiptavinur: Sorpstöð Suðurlands bs.

Áætlaður tímarammi: 2016-2018

Tengd útgáfa: