Environice vinnur að því að aðstoða Lögregluna á Vesturlandi við umhverfisvinnu næstu níu ára. Lögreglan hefur mikinn metnað í að standa fremst í flokki á sínu sviði í umhverfismálum og hefur sett saman öflugt umhverfisteymi af áhugasömum lögreglumönnum og -konum sem munu koma aðgerðum í farveg á öllum sex starfsstöðvum embættisins. Environice mun einkum aðstoða Lögregluna á Vesturlandi við innleiðingu grænna skrefa og við mótun loftslagsstefnu.

Græn skref er verkefni fyrir ríkisstofnanir sem vilja draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi sinni og efla umhverfisvitund starfsmanna. Stofnanir sem taka þátt í þessu verkefni þurfa að fylgja skýrum gátlistum sem skipt er upp í fimm græn skref. Hvert skref felur í sér 20-40 aðgerðir sem þarf að innleiða í rekstur stofnananna. Umhverfisstofnun veitir viðurkenningu fyrir hvert skref sem stofnanir ljúka við.

Samkvæmt lögum um loftslagsmál ber Stjórnarráði Íslands, ríkisstofnunum og fyrirtækjum í meirihlutaeigu ríkisins að setja sér loftslagsstefnu. Hún skal innihalda skilgreind markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjöfnun starfseminnar ásamt aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð. Tilgangur hennar er að auðvelda ríkisaðilum að draga markvisst úr áhrifum vegna losunar gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsstefnuna skal endurskoða ár hvert og endurnýja þriðja hvert ár. Umhverfisstofnun hefur yfirumsjón með þessu verkefni á landsvísu.
Hér má sjá loftslagsstefnu Lögreglunnar á Vesturlandi.  

Viðskiptavinur: Lögreglan á Vesturlandi
Verklok: Verkið hófst í desember 2021 og stendur til ársloka 2030