Kolefnisspor Landsnets

Environice hefur aðstoðað Landsnet við útreikning á kolefnisspori og önnur verk í tengslum við aðild Landsnets að loftslagsyfirlýsingu FESTU og Reykjavíkurborgar. Birna S. Hallsdóttir hefur verið leiðandi í þessari vinnu af hálfu Environice en hún er að öllum líkindum reyndasti sérfræðingur Íslands í útreikngum af þessu tagi. Í framhaldi af fyrstu kynningu á núverandi kolefnisspori og markmiðum…

Loftslagsmarkmið Félagsbústaða hf.

Á árinu 2016 hefur Environice aðstoðað Félagsbústaði hf. við útreikning á kolefnisspori og við markmiðssetningu í loftslagsmálum í framhaldi af aðild Félagsbústaða að loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar. Auðun Freyr Ingvarsson, framkvæmdastjóri Félagsbústaða, undirritaði markmiðin 30.júní sl. og er hægt er að nálgast þau á heimasíðu fyrirtækisins. Á næstu vikum verður unnið áfram að umhverfistengdum úrbótum í innra starfi fyrirtækisins. Félagsbústaðir hf.…

Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2015-2026

Á árinu 2015 aðstoðaði Environice sveitarfélög á Norðurlandi við gerð sameiginlegrar svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs á svæðinu frá Hrútafirði í vestri austur á Melrakkasléttu. Verkið var unnið á grundvelli samnings milli sorpsamlaga á svæðinu frá 8. mars 2012. Á umræddu svæði eru samtals 18 sveitarfélög, sem hafa einsett sér að vinna saman að því að finna bestu…

Áform Silicor Materials

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar óskaði eftir því haustið 2014 að Environice legði óháð mat á fyrirliggjandi gögn um áform Silicor Materials um rekstur sólarkísilverksmiðju á Grundartanga, einkum með það í huga hvort starfseminni fylgi umhverfisleg áhætta umfram það sem fram kom í fyrirspurn Silicor Materials til Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmdarinnar og í ákvörðun Skipulagsstofnunar dags. 25. apríl 2014. Í ákvörðun Skipulagsstofnunnar…

Útvíkkun ETS-kerfisins

Á árinu 2015 vann Environice ásamt tveimur erlendum ráðgjafarstofum að úttekt á möguleikum þess að útvíkka viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir (Emission Trading Scheme (ETS)) á Norðurlöndunum þannig að það næði til fleiri atvinnugreina en nú. Var sérstaklega horft til landflutninga í því sambandi. Verkið var unnið fyrir umhverfis- og efnahagshóp Norrænu ráðherranefndarinnar (MEG) og birtust…

Viðskipti með losunarheimildir

Environice aðstoðar fyrirtæki sem heyra undir Viðskiptakerfi Evrópu með losunarheimildir (European Trading Scheme (ETS)) við öflun losunarheimilda, útreikninga og skýrslugjöf til Umhverfisstofnunar og annarra aðila. Birna Sigrún Hallsdóttir er fremsti sérfræðingur landsins á þessu sviði, en hún vann um árabil hjá Umhverfisstofnun við umsjón með viðskiptum innan ETS, auk þess sem hún hafði umsjón með…

Stefnumótun og íbúafundir

Frá upphafi hefur Environice aðstoðað sveitarfélög og fyrirtæki við stefnumótun af ýmsu tagi, þ.m.t. við undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu hópfunda. Stærsta einstaka verkefnið af þessu tagi sem Environice hefur leitt er verkefnisstjórn Staðardagskrá 21 á Íslandi sem var í höndum fyrirtækisins og framkvæmdastjóra þess frá haustinu 1998 til ársloka 2009. Fyrirkomulag íbúafunda og starfsmannafunda undir stjórn…

Hnattræn skrítnun – What’s so funny about climate change?

Verkefnið Hnattræn skrítnun (e. Global Weirding) var unnið af Environice í samstarfi við framleiðslufyrirtækið Mystery Iceland. Verkefnið miðaði að því að auka skilning ungs fólks á Norðurlöndunum á loftslagsbreytingum í aðdraganda COP-fundarins í Perú 2014. Verkefnið samanstóð af 10 myndbrotum þar sem 10 grínistar af öllum Norðurlöndunum (2 frá hverju landi) gerðu „grín að“ loftslagsbreytingum. Myndböndunum…

Umhverfisvöktun við urðunarstaði

  Environice sér um umhverfisvöktun á nokkrum urðunarstöðum. Staðirnir eru heimsóttir reglulega (mánaðarlega eða einu sinni til tvisvar á ári eftir umfangi), gerðar mælingar á grunnvatnsstöðu og rennsli sigvatns, tekin sýni úr grunnvatni, sigvatni og jarðvegi í samræmi við ákvæði starfsleyfis, sýnum komið til greiningar og gerð skýrsla um niðurstöður og aðrar athuganir. Í einhverjum tilvikum…

Kennsla og námsefnisgerð

Starfsfólk Environice hefur tekið að sér margvísleg verkefni í kennslu og námsefnisgerð á sviði umhverfismála. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins lauk námi í uppeldis- og kennslufræði til kennsluréttinda frá HÍ vorið 1982 og starfaði eftir það sem skólastjóri í grunnskóla í 3 ár. Þessa menntun og reynslu tók hann með sér í umhverfismálin þar sem hann hefur öðru…