Kolefnisspor Akureyrar

Vorið 2018 gengu Environice og Akureyrarkaupstaður frá samkomulagi um ráðgjöf næstu misserin vegna útreikninga á kolefnisspori bæjarins. Verkefnið tengist vinnu Akureyrarkaupstaðar við að uppfylla kröfur Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), sem er sameiginleg yfirlýsing borgarstjóra um heim allan um vilja sinn til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, styrkja viðnámsþol gegn loftslagsbreytingum,…

2020.is

Vefsíðan 2020.is (tuttugututtugu.com) hefur að geyma dagleg fróðleikskorn um umhverfismál í boði Environice. Heiti síðunnar vísar til ártalsins 2020 og mikilvægis þess að einstaklingar, fyrirtæki og stjórnvöld nái að snúa þróun umhverfismála til betri vegar fyrir þann tíma. Stefán Gíslason er ritstjóri og ábyrgðarmaður 2020.is, en auk hans vann Birgitta Stefánsdóttir, umhverfisstjórnunarfræðingur, um tíma að…

Kolefnisspor Norðurlands vestra

Haustið 2018 samdi Environice við Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) um útreikning á kolefnisspori landshlutans í heild. Samkvæmt samningnum fólst verkefnið í greiningu á helstu orsakavöldum kolefnislosunar í fjórðungnum, svo sem í samgöngum, landbúnaði, sjávarútvegi, iðnaði, neyslu íbúa o.fl. Að þeim niðurstöðum fengnum voru greindir möguleikar á annars vegar samdrætti í losun kolefnis og…

Námsefni um mengun sjávar

Verkefnið Mengun sjávar, gerð námsefnis fyrir annars vegar framhaldsskólanema og hins vegar fyrir nemendur á efsta stigi grunnskóla byrjaði sem hugmynd árið 2016 og varð að veruleika um 18 mánuðum síðar. Markmið verkefnisins er að búa til aðgengilegt og fræðandi kennsluefni fyrir skólakrakka, sem vonandi getur einnig nýst áhugasömu fólki á öllum aldri. Verkefnið er…

Vöktun við urðunarstað við Hólmavík

Árið 2014 tók Environice að sér að sjá um vöktun umhverfisþátta við urðunarstað Sorpsamlags Strandasýslu ehf. í landi Skeljavíkur við Hólmavík, en sambærileg vöktun hafði ekki áður farið fram á svæðinu. Vöktunin er í samræmi við starfleyfi urðunarstaðarins, sem gefið var út af Umhverfisstofnun 10. júlí 2012. Tekin eru sýni við urðunarstaðinn og í Húsadalsá á…

Kennsla í Tækniskólanum

Síðustu árin hefur Birna S. Hallsdóttir hjá Environice séð um kennslu í umhverfisfræðum fyrir nemendur í Tækniskóla Íslands, nánar tiltekið nemendur í vélstjórnar- og skipstjórnarnámi. Kennslan fer annars vegar fram í staðnámi og hins vegar í dreifnámi. Í náminu er fengist við ýmis helstu viðfangsefni á sviði umhverfismála, með sérstakri áherslu á málefni hafsins, svo…

Aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í úrgangsmálum

Birgitta Stefánsdóttir hjá Environice vann við skrif og heimildaöflun fyrir Aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í úrgangsmálum fyrir tímabilið 2015-2020. Environice var ráðgefandi við innihald og stefnumótun og vann með aðgerðahóp borgarfulltrúa. Þráðurinn var svo tekinn upp að nýju veturinn 2018-2019. Viðskiptavinur: Reykjavíkurborg Tímarammi (fyrri hluti): Verkið hófst í apríl 2014 og lauk með samþykkt borgarstjórnar í janúar 2016…

Kolefnisspor garðyrkjunnar

Haustið 2008 reiknaði Environice kolefnisspor garðyrkju á Íslandi samkvæmt samkomulagi við Samband garðyrkjubænda. Meginafurð verkefnisins var skýrsla um kolefnisspor íslenskrar garðyrkju með áherslu á þær tegundir sem njóta beingreiðslna skv. gildandi samningi um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða. lagt var mat á kolefnisspor hverrar tegundar um sig, reiknað í kg CO2-ígilda á hvert kg framleiddrar vöru. Skýrslunni…

Umhverfismat stefnumarkandi landsáætlunar

Environice aðstoðaði umhverfis- og auðlindaráðuneytið við umhverfismat Stefnumarkandi landsáætlunar um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. Matið var unnið í samræmi við ákvæði laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Landsáætlunin fjallar um það hvernig eigi að byggja upp helstu innviði til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum í grennd við ferðamannastaðir, leiðir og svæði. Áætlunin er til tólf ára…

Kolefnisspor laxeldis

Árið 2018 reiknaði Environice kolefnisspor laxeldis á Íslandi samkvæmt samkomulagi við Landssamband fiskeldisstöðva, en verkefnið var að stórum hluta fjármagnað með styrk úr Umhverfissjóði sjókvíaeldis. Markmið verkefnisins var að reikna kolefnisspor laxeldis á Íslandi með alþjóðlega viðurkenndum aðferðum og útbúa notendavænt reiknilíkan sem gerir einstökum framleiðendum kleift að reikna kolefnisspor sitt og ávinning af tilteknum mótvægisaðgerðum.…